Sporthal | Wijchmaal

BuSO Sint-Elisabeth biedt als enige BuSO-school binnen het katholiek onderwijs Limburg alle opleidingsvormen (OV1-OV2-OV3-OV4) aan.

BuSO Sint-Elisabeth is een school in grote expansie. Ze is in het verleden reeds genoodzaakt geweest om verschillende tijdelijke huisvestingunits te plaatsen en beschikt de school niet over een eigen sporthal. Dit zorgt voor een aantal problemen zowel op praktisch als op pedagogische vlak, gezien er kwalitatief onderwijs dient voorzien te worden aan jongeren met speciale noden.

Het campusgedeelte dat zich aan de Sint-Elisabethlaan bevindt, heeft reeds een rijke geschiedenis. Daar deze zich door de jaren heen reeds heeft uitgebreid voorziet de site naast buitengewoon basisonderwijs, secundair buitengewoon onderwijs ook huisvestiging voor jongeren met een beperking. Dit maakt dat de campus steeds meer een volledig en autonome werking biedt. Echter de voorziening van een sporthal ontbreekt nog.

Daar de campus te Wijchmaal een aaneenrijging is van bestaande gebouwen met de nodige uitbreidingen, is er bij dit wedstrijd-ontwerp ook de nodige aandacht gegeven aan een doordacht uitgewerkt masterplan inclusief de studie van interne en externe verkeersstromen. Enerzijds wordt de campus opnieuw omgevormd tot een vloeiend geheel, anderzijds wordt er ook ingespeeld op de bredere inzetbaarheid om zo de betrokkenheid met de omgeving te vergroten.

De nieuwe sporthal bezit de integratie van een aantal klaslokalen om reeds tegemoet te komen in de prangende vraag naar onderwijshuisvesting, aangepast aan de specifieke noden van de leerlingen.

Q-BUS voorziet dit alles in een volkomen flexibel ontwerp. Zo is er enerzijds aandacht gevestigd op de combinatie van de klassen, voorzien voor leerlingen die nood hebben aan prikkelarme ruimtes, veel stilte en rust binnen een het sportcomplex, welke eerder een dynamisch en uitbundig karakter kent. Het verdiep waarop de klaslokalen zich bevinden is bovendien dermate aanpasbaar dat de lokalen kunnen omgevormd worden naar de verschillende noden van een bepaald schooljaar. Het spreekt voor zich dat deze ruimten ook bijkomstig kunnen worden ingezet voor sport-of andere externe faciliteiten, mocht de school er tijdelijk of op lange termijn, geen functionele behoeft aan hebben. We zetten graag de stap mee naar circulair bouwen.

Het ontwerp houdt verder rekening met belangrijke aspecten als natuurlijke lichtinval, onderhoudsvriendelijkheid van het gebouw alsook de maximalisatie van comfort versus duurzaamheid.

 

 

 


Meest Recente Posts

RECENT NIEUWS

OTHER VACATURES